Zdolność kredytowa w praktyce

Efektywne budowanie zdolności kredytowej na poziomie gospodarstwa domowego to bardzo przyszłościowe rozwiązanie z kilku powodów. Porozmawiamy o nich w poniższym artykule.

Czym jest konkretnie zdolność kredytowa?

To inaczej zdolność do regulowania zobowiązań w terminie. Banki detaliczne bazują przede wszystkim na zdolności kredytowej przy weryfikacji klienta. Im lepszy klient, tym solidniejsze warunki podpisania umowy, a zatem jest o co walczyć. Dobra zdolność kredytowa to nie tylko tańsze zobowiązanie, niezależnie od obowiązujących stóp procentowych, ale także coraz lepsze inwestycja w nowocześnie zarządzanych gospodarstwach domowych. Dlaczego? Przede wszystkim gospodarstwo domowe, które charakteryzuje się stabilnym dochodem, np. z umowy o pracę na czas nieokreślony tak naprawdę nie musi generować wysokich oszczędności, ale praktycznie wszystko wydawać na konsumpcję. Banki detaliczne obchodzą jedynie koszty stałe utrzymania gospodarstwa domowego przy weryfikacji. Pozytywna zdolność kredytowa daje natychmiastowy dostęp do kredytu gotówkowego, także w czasach kryzysowych. Oczywiście kreowanie oszczędności jest właściwym podejściem ekonomicznym, ale coraz częściej się od niego odchodzi na rzecz rosnącej konsumpcji.

Co konkretnie wpływa na zdolność kredytową?

Na zdolność kredytową wpływają naturalnie realne dochody gospodarstwa domowego, koszty utrzymania domowników, zaległości w Biurze Informacji Kredytowej (jeżeli wszystkie wcześniejsze pożyczki spłacałeś terminowo, bez żadnych problemów automatycznie otrzymujesz lepszą punktację przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt gotówkowy). Bank detaliczny rozważa również stan cywilny kredytobiorcy. We wniosku kredytowym możesz, ale nie musisz podawać stanu cywilnego. Z reguły związki formalne mają lepsze warunki obsługi zobowiązania ze względu na dywersyfikację ryzyka. Banki mogą jeszcze monitorować bazę Biura Informacji Gospodarczej. Zaleganie ze spłatą mandatów, czy rachunków nie jest zatem wskazane. Weryfikacja klienta z dobrą zdolnością kredytową jest szybsza, otrzymujesz większe kwoty pożyczki gotówkowej, nawet maksymalne na życzenie. Nie masz problemu przy negocjowaniu warunków zobowiązania. Zastanów się poważnie nad zaprezentowanym w artykule podejściem.

Zobacz także:  Oprocentowanie lokat terminowych