Oblicza ostatniego kryzysu finansowego

W Polsce nie ma klasycznych banków inwestycyjnych, w których dominuje inżynieria finansowa, a także specyficzne zasady zarządzania kredytami. Banków inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych praktycznie się nie regulowało pod względem podejmowania ryzyka w udzielaniu pożyczek hipotecznych. Praktycznie każdy klient z dowodem osobistym pozyskiwał kredyt hipoteczny na promocyjnych warunkach i korzystał z tak poważnej dźwigni finansowej. Ostatni kryzys ekonomiczny pokazuje wyraźnie, że brak regulacji bankowości inwestycyjnej, luźne zasady udzielania pożyczek w okresie niskich stóp procentowych, a następnie przenoszenie ryzyka na międzynarodowy rynek to zagrożenie nie tylko dla instytucji, klientów indywidualnych, ale wręcz całych gospodarek.

Kredyt w obliczu kryzysu ekonomicznego

Przed ostatnim kryzysem ekonomicznym bankowość detaliczna stosowała schemat przenoszenia ryzyka kredytowego na inwestorów z całego świata przez tzw. instrumenty pochodne. Handel instrumentami uzależnionymi od wartości spłacanych kredytów hipotecznych doprowadził do rozwoju, a ostatecznie pęknięcia jednej z najpoważniejszych w historii baniek spekulacyjnych. Kredyt udzielany klientom bez potwierdzonej zdolności kredytowej, bez zabezpieczeń odbija się ostatecznie na funkcjonowaniu dużych banków. Kredytobiorcy przestali spłacać kredyty hipoteczne po zwiększeniu stóp procentowych zgodnie z naturalnym trendem rozwoju procesów inflacyjnych. Przy wysokich stopach procentowych raty rosną w zastraszającym tempie, a bank centralny w USA podnosił je kilka razy. Kredytobiorca z nieruchomością naturalnie tracił majątek, który przechodził w ręce banków. Nieruchomość to majątek słabo płynny i traci szybko na wartości, jeżeli ludzie masowo bankrutują, a na rynku nie ma właściwie żadnego kapitału. W Polsce natomiast regulacje dotyczące udzielania kredytów gotówkowych i hipotecznych to naprawdę wysoki poziom. Dzięki właściwym normom i zarządzaniu ryzykiem kredytowym krajowa gospodarka nie straciła zbyt wiele na ostatnim kryzysie ekonomicznym. Odrzucanie wniosku kredytowego od zbyt ryzykownego klienta to praktyka niezbędna dla ochrony depozytów i ogólnych interesów banków komercyjnych.

Wiedza o kredytach przydaje się do zabezpieczenia własnych interesów

Brak kontroli, manipulacja umowami, zamiana kredytów na instrumenty pochodne wprowadzane do międzynarodowego obrotu to tylko niektóre z przyczyn kryzysu. Zrozumienie podstaw funkcjonowania banków przydaje się każdemu kredytobiorcy. Dzięki temu możesz bezpiecznie korzystać z kredytów gotówkowych w odniesieniu do sytuacji własnego gospodarstwa domowego.