Najpopularniejsze rodzaje lokat bankowych

Na krajowym rynku masz do czynienia z wieloma produktami oszczędnościowymi. Lokata bankowa to instrument zróżnicowany pod względem oprocentowania i warunków współpracy. W artykule podyskutujemy o najpopularniejszych rodzajach lokat bankowych z uwzględnieniem ich najważniejszych właściwości z perspektywy inwestora indywidualnego.

Główne rodzaje lokat bankowych

Na początku warto zauważyć, że wszystkie lokaty bankowe charakteryzują się łatwością uruchomienia na krótki lub dłuższy okres. W lokatach występuje zasada, im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Najważniejsze rodzaje lokat bankowych to standardowa i negocjowana, lokata denominowana w walutach obcych, progresywna oraz premium, w tym rentierska. W lokacie standardowej możesz dopasować oprocentowanie stałe lub zmienne uzależnione od kształtowania stóp procentowych w gospodarce. Jeżeli rozumiesz właściwości polityki monetarnej i prognozujesz cykliczny wzrost stóp procentowych rozpatrz lokaty standardowe o zmiennym oprocentowaniu. W przeciwnym wypadku lepiej zostać przy warunkach stałego oprocentowania. Ograniczasz w ten sposób ryzyko straty do minimum. Lokaty denominowane to ciekawe narzędzie, gdzie łączy się oszczędzanie ze spekulacją na rynku walutowym. Zarabiasz nie tylko na oprocentowaniu, ale też na różnicach kursowych. To dość ryzykowna strategia przeznaczona doświadczonym inwestorom. Przy większych kwotach odkładanych do banku, od 100 – 200 000 złotych możesz negocjować stawki oprocentowania, najczęściej od poziomu 0.25 – 1%. Widełki nie są duże, ale przy sporych kwotach wpływają na generowanie oszczędności. Na rynku lokat bankowych występują również instrumenty dedykowane konkretnym grupom docelowym, np. lekarzom, czy różnorodnym specjalistom branżowym. Takie lokaty charakteryzują się większym oprocentowaniem i powiązaniem z dodatkowymi instrumentami kredytowymi i indywidualnym wsparciem inwestora.

Zestawienie realnego oprocentowania w lokatach bankowych

Pamiętaj, aby analizować lokaty bankowe pod względem oprocentowania realnego. To oznacza, że warunki założenia lokaty powinny chronić majątek przede wszystkim przed inflacją, czyli stratą wartości pieniądza. W przeciwnym wypadku zakładanie lokaty bankowej to wątpliwa korzyść.

Zobacz także:  Budowanie niezależności ekonomicznej lokatami rentierskimi