Na czym polega konsolidacja kredytu?

Niektóre gospodarstwa domowe zaciągają zbyt wiele kredytów. Nie chodzi tylko o pożyczki gotówkowe z banków detalicznych oraz z parabanków, ale także o zobowiązania na rachunku bieżącym, czy o kredyty występujące na poziomie różnych sieci handlowych. Nadmierna liczba kredytów na poziomie gospodarstwa domowego generuje naturalnie większe koszty przelewów, często problemy ekonomiczne, dysproporcje w spłacie rat. Każdy kredyt różni się bowiem warunkami. Poza tym większa baza kredytów tworzy ryzyko wejścia do spirali zadłużenia.

Konsolidacja to jedno z narzędzi do ochrony kredytobiorcy przed wejściem na drogę spirali zadłużenia, która najczęściej kończy się ustanowieniem bankructwa. Konsolidacja to krótko mówiąc połączenie wielu rzeczy w jedną, w tym przypadku kredytów i to praktycznie wszystkich typów. Konsolidacja obejmuje pożyczki na dobra konsumpcyjne, pożyczki samochodowe, drobne zobowiązania na rachunku osobistym, a także większe kredyty. Najważniejsza korzyść konsolidacji to ograniczenie kosztów dotychczasowych przelewów (często kilkadziesiąt złotych, w wielu przypadkach to spora część raty miesięcznej). W kredytach konsolidacyjnych wykorzystujesz wydłużenie okresu spłaty zobowiązania dopasowane idealnie do warunków funkcjonowania twojego gospodarstwa domowego, a przy tym otrzymujesz bardzo niską ratę miesięczną. Konsolidacja to zatem element ochrony gospodarstwa domowego przed problemami ekonomicznymi wynikającymi ze złego zarządzania dotychczasowym zadłużeniem. Najlepiej oczywiście kredyt konsolidacyjny zaciągać w okresie niskich stóp procentowych. Wtedy tanim kredytem spłacisz droższe pożyczki pozyskane w przeszłości. Większość kredytów konsolidacyjnych nie uwzględnia drogiego ubezpieczenia, czy opłat dodatkowych.

Na rynku występują również kredyty konsolidacyjne o charakterze hipotecznym. Dzięki takim kredytom pozyskujesz ponad pięćdziesiąt procent wartości nieruchomości, co pozwala najczęściej wyjść ze spirali długu. Konsolidacyjne kredyty hipoteczne wyróżniają się znacznie niższymi stawkami od standardowych kredytów gotówkowych. Oczywiście niska cena w tym przypadku idzie z ryzykiem ewentualnej utraty nieruchomości przy wystąpieniu ponownych problemów z płynnością.

Kredyt konsolidacyjny to dobre rozwiązanie pod warunkiem, że przeprowadzisz symulacje, porównasz oferty występujące w bankach detalicznych oraz w parabankach. Jeżeli masz niewielkie doświadczenie w negocjacjach zatrudnij niezależnego eksperta (doradcę finansowego). Jak oceniasz potencjał konsolidacji kredytów?