Bank uniwersalny i bank komercyjny.

Pojęcie banku.

Bankiem nazywamy osobę prawną jaka na podstawie stosownych do tego zezwoleń może prowadzić działalność gospodarczą, która polega na udzielaniu kredytów, na przyjmowaniu depozytów, oraz na wykonywaniu innych czynności bankowych. Wszystkie te czynności muszą być określone przepisami prawa bankowego i są wymienione w statucie banku. Bank pełni funkcję instytucji pośredniczącej jaka daje możliwość wykorzystania pieniędzy klientów, którzy mają zwyżki kapitałowe przez klientów, którzy mają ich za mało. Bank jest instytucją zaufania publicznego. Wszystkie banki razem z bankiem centralnym na czele tworzą dwuszczeblowy system bankowy. Do podstawowych funkcji banku centralnego zalicza się funkcję banku państwa, funkcję banku emisyjnego i funkcję banku banków. Banki objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

document-428338_1920.jpg

Bank uniwersalny, a bank komercyjny- czym się różnią od siebie.

Bankiem uniwersalnym nazywamy bank jaki dokonuje w ramach usług jakie świadczy te czynności, które są dozwolone prawem bankowym. Działalność banku uniwersalnego nie jest w żaden sposób profilowana jak to ma się w przypadku banków wyspecjalizowanych takich jak banki hipoteczne, czy też banki wspierające sektor budownictwa. Większość banków jakie działają w Europie są bankami uniwersalnymi.

Bankiem komercyjnym nazywamy instytucję finansową jaka jest wyspecjalizowana w określonej dziedzinie. Instytucja ta zajmuje się obsługą, a także organizacją ruchu pieniędzy jaka zachodzi pomiędzy ludnością, a jednostkami gospodarującymi. Bank komercyjny pełni kilka podstawowych zadań. Zalicza się do nich przede wszystkim gromadzenie środków pieniężnych i udzielenie kredytów i pożyczek. Banki komercyjne dokonują również rozliczenia pieniężne zarówno w obrocie krajowym jak i w zagranicznym. Tego typu bank kieruje swoje usługi do klienta masowego. Usługi jakie wykonują banki komercyjne w świetle prawa bankowego określa się czynnościami bankowymi. Większa część banków komercyjnych jakie działają w Polsce uznaje się za banki polskie, które podlegają polskiemu nadzorowi bankowemu. Takich banków w Polsce jest co najmniej kilka. Są one nastawione na zyski. Kreują pieniądz co daje możliwość pożyczyć więcej pieniędzy niż przyjęli depozytów.