Dobra lokata ? korzystna inwestycja w przyszłość

Pieniądze można oszczędzać w zwykły sposób, to znaczy po prostu odkładać, czy to w przysłowiowej skarpecie, czy na koncie. Można je jednak odkładać również tak, aby jeszcze na tym zarobić. Dobrym rozwiązaniem są tu lokaty bankowe, ponieważ jest to inwestycja mało ryzykowna i z pewnym zyskiem. Praktycznie nie jest zagrożony utratą wpłacony kapitał, co wynika także z tego, że jest on chroniony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli więc komuś zależy na może niewielkim, ale przyzwoitym zysku i małym ryzyku, to to rozwiązanie jest wręcz idealne. Warto jednak dokładnie zapoznać się z dostępnymi ofertami, aby wśród wielu dobrych wybrać tą najlepszą i najkorzystniejszą.

Od czego zależy zysk z lokaty?

Podstawową odpowiedzią na to pytanie jest oczywiście, że zysk zależy głównie od wysokości oprocentowania, ponieważ to ono go bezpośrednio określa. Są jednak jeszcze inne czynniki, które mają wpływ na to, czy zysk ten będzie ostatecznie mniejszy, czy większy. Przede wszystkim oprocentowanie lokaty może być zmienne, na co wpływ mają stopy procentowe ustalane przez NBP. Jeśli stopy idą w górę, to oprocentowanie lokat (oraz kredytów) również idzie w górę. Z kolei obniżka stóp procentowych oznacza mniejsze zyski dla posiadaczy lokat. Jednak nie dla wszystkich. Można się bowiem zdecydować na lokatę ze stałym oprocentowaniem,, a wtedy pod uwagę, przez cały okres trwania lokaty będzie brane oprocentowanie z dnia zawierania umowy. Jest to z jednej strony zabezpieczenie, ale co, którzy zaryzykowali i zdecydowali się na oprocentowanie zmienne mogą zyskać w przypadku podwyżki stóp i oprocentowania. Dalej zyski będą zależeć od tego, jak wygląda kwestia kapitalizacji odsetek. Kapitalizacji, doliczania odsetek do kapitału, który jest podstawą do obliczania kolejnych odsetek. Im częstotliwość kapitalizacji będzie większa, tym również zyski będą większe. Dla tych, którym standardowa lokata nie wystarcza banki przygotowały ofertę w postaci lokat podwójnych, czyli takich, w których wpłacany kapitał jest dzielony na dwie części. Pierwsza jest inwestowana normalnie, tzn. tak, jak w standardowej lokacie. Z kolei druga jest inwestowana bardziej ryzykownie, przez co przynosi większe zyski. Oprocentowanie w takim przypadku może wynosić nie kilka, ale nawet kilkanaście procent, czyli znacznie więcej niż standardowo.

Co jeszcze jest istotne?

Samo oprocentowanie i kwestia zysku to jeszcze nie wszystko. Przy wyborze lokaty należy też brać pod uwagę inne aspekty. Choćby takie, jak wymagalny minimalny wkład. Może on bowiem wynosić kilka tysięcy, a może to być też kilkaset złotych. Wszystko zależy od rodzaju lokaty. On jednak warunkuje to, czy z naszą kwotą wolnych środków będziemy mogli otworzyć dana lokatę. Ważny jest również czas zapadalności, czyli czas trwania lokaty. Im dłuższa lokata, tym zyski będą z niej większe, ale nie zawsze jest ona opłacalna. Jeśli będziemy musieli wybrać środki po roku, to inwestowanie w lokatę dwuletnią nie ma sensu, lepiej zainwestować właśnie w roczną. Dzieje się tak dlatego, że wybranie środków przed końcem lokaty oznacza utratę większości tego, co zostało wypracowane. Czas trwania lokaty jest więc bardzo ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas wyboru konkretnej lokaty. Jeśli wszystkie te czynniki będą odpowiednio dobrane, to lokata będzie naprawdę dobrą inwestycją